Hakkında Bilgi

Zürriyet nedir

ZÜRRİYYET NEDİR
Zürriyet Soy, nesil. anlamına gelir.
Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:
Ey Rabbimiz! Bizi sana teslîmde, boyun eğmekte ve ihlâsta sâbit kıl. Zürriyyetimizden bir topluluğu da sana itâatkâr ve boyun eğici kıl. (Bekara sûresi: 128) Hudâ Rabbim, Nebîm hakka, Muhammeddir Resûlullah, Hem İslâm dînidir, dînim, kita bımdır kelâmullah. Akâidde, Ehl-i sünnet oldu mezhebim hamdolsun, Amelde Ebû Hanîfe mezhebi, mezhebim vallah. Dahî zürriyyetiyim Âdem aley hisselâmın hem, Halîl'in milletiyim, dahî, kıblem Kâbe, Beytullah. (M. Sıddîk Gümüş)

zürriyet, zürriyet nedir, zürriyet ne demek, zürriyet neye denir, zürriyet hakkında, zürriyet ile ilgili bilgiler, zürriyet hakkında bilgi, zürriyet ne demektir, zürriyet anlamı, zürriyet nedir, zürriyet hakkında kısa bilgi
farmasi aralık kataloğu 2018
Eitim ve gretim Eitim ve gretim